Laser Parts
Oferujemy części najlepszej jakości
Start   |  Oferta handlowa   |   Optyka   |   Nowość   |   Download   |   Oprogramowanie   |   Technologia   |   Kontakt
Copyright (c) 2015    *   All Rights reserved   *  
Wprowadzenie   |  Powstawanie promienia laserowego   |   Cięcie laserowe   |   Gazy laserowe   |   Przykładowe detale  
Cięcie laserowe
Cięcie promieniem lasera stanowi metodę precyzyjnego cięcia o podobnych tolerancjach wymiarowych, jakie można uzyskać za pomocą metod obróbki mechanicznej. Obok klasycznych sterowanych numerycznie maszyn do cięcia w kierunkach x-y, coraz częściej stosuje się układy manipulacyjne do laserowego cięcia trójwymiarowego. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia, również na ostrych narożach i kątach, jest automatyczne przyporządkowanie parametrów cięcia (moc lasera dopasowana do każdorazowej prędkości podczas procesu cięcia) wycinanemu kształtowi konturu.
Według normy DIN 2310 cięcie laserowe podzielone jest na trzy metody:
Cięcie laserowe za pomocą spalania
Cięcie laserowe za pomocą stapiania
Cięcie laserowe z wykorzystaniem sublimacji

Cięcie laserowe za pomocą spalania
Podczas cięcia laserowego za pomocą spalania (utleniania), materiał cięty zostaje nagrzany promieniem lasera, zogniskowanego na powierzchni w obszarze szczeliny cięcia, do temperatury zapłonu, która dla stali konstrukcyjnej wynosi 1150-1200 stopni C. Najczęstszym zastosowaniem cięcia laserowego za pomocą spalania jest obrabianie stali niestopowych i niskostopowych.

Głowica tnąca podczas procesu cięcia
W tlenie tnącym materiał spala się w szczelinie cięcia , tworząc rzadkopłynny żużel, który zostaje wydmuchany ze szczeliny przez energię kinetyczną strumienia tlenu tnącego. egzotermiczna reakcja tlenu tnącego z ciętym materiałem wytwarza część potrzebnej energii i umożliwia w ten sposób uzyskanie dużych prędkości cięcia przy względnie małej mocy promienia lasera.

Cięcie laserowe za pomocą stapiania
Podczas cięcia laserowego za pomocą stapiania materiał cięty zostaje stopiony na całej grubości promieniem laserowym o dużej intensywności, a następnie wydmuchany ze szczeliny cięcia za pomocą gazy tnącego, który wypływa z dyszy z dużą energią kinetyczną. Cięcie laserowe za pomocą stapiania stosuje się głownie do cięcia stali wysokostopowych i metali nieżelaznych. Jako gaz tnący, który służy również do ochrony urządzeń optycznych stosuje się azot lub argon. W przeciwieństwie do cięcia laserowego za pomocą spalania, przy cięciu laserowym za pomocą stapiania, cała energia potrzebna do nagrzania materiału w szczelinie cięcia do temperatury topnienia musi być dostarczona za pomocą promienia laserowego lub przez wprowadzenie energii elektrycznej. Ponieważ podczas cięcia laserowego za pomocą stapiania gaz tnący nie reaguje z ciętym materiałem egzotermicznie, a tym samym nie wspomaga procesu cięcia, przy tej samej mocy lasera prędkość cięcia jest znacznie mniejsza niż przy cięciu ze spalaniem. Szczególną zaletą cięcia laserowego za pomocą stapiania są powierzchnie cięcia wolne od tlenków, co jest zaletą szczególnie podczas cięcia stali wysokostopowych. Aby móc dobrze wydmuchać lepką ciecz, np. w przypadku cięcia stali chromowo - niklowych i uzyskać powierzchnie cięcia bez gratu, stosuje się ciśnienia gazu tnącego na poziomie 15 - 20 bar. Oznacza to, że głowica tnąca musi być również przystosowana do tak wysokich ciśnień. Dotyczy to również urządzeń dostarczających gaz tnący.


Cięcie laserowe z wykorzystaniem sublimacji
Podczas cięcia laserowego z wykorzystaniem sublimacji materiał cięty zostaje w szczelinie cięcia samorzutnie wyparowany w wyniku działania zogniskowanego promienia laserowego o dużej intensywności i wydmuchany ze szczeliny cięcia na skutek dużego ciśnienia pary i gazu tnącego. Przy dokładnej obserwacji procesów zachodzących procesów nie można tych trzech sposobów cięcia laserowego rozdzielić.