Laser Parts
Oferujemy części najlepszej jakości
Start   |  Oferta handlowa   |   Optyka   |   Nowość   |   Download   |   Oprogramowanie   |   Technologia   |   Kontakt
Copyright (c) 2015    *   All Rights reserved   *  
Wprowadzenie   |  Powstawanie promienia laserowego   |   Cięcie laserowe   |   Gazy laserowe   |   Przykładowe detale  
Przykładowe detale
Materiałami podlegającymi obróbce cięciem laserowym są przede wszystkim stale, zarówno zwykłej jakości,
jak i stale stopowe. Operacji ciecia laserowego dobrze poddają się również metale nieżelazne: miedź i jej stopy oraz aluminium. Dopuszcza się również cięcie materiałów niemetalowych np. pleksi, tworzyw sztucznych, sklejki. Należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie, że cięty materiał nie może wydzielać w wyniku spalania związków trujących lub wybuchowych. Wykluczone jest np. cięcie polichlorku winylu (PCV). Dodatkowym problemem przy cięciu materiałów niemetalowych jest zapewnienie właściwej odległości dyszy od ciętego materiału. W nowoczesnych urządzeniach odbywa się to za pomocą czujników pojemnościowych. Jednak nie działają one w przypadku cięcia materiałów nieprzewodzących prądu. Dla średniej klasy urządzenia laserowego
o mocy 1,8 kW grubości cięcia wynoszą odpowiednio: Stal klasy St do 15 mm; Stal klasy INOX do 6 mm; Aluminium i miedź do 4mm.
Przykłady detali wykonanych techniką cięcia laserowego