Laser Parts
Oferujemy części najlepszej jakości
Start   |  Oferta handlowa   |  Optyka   |   Nowość   |   Download   |   Oprogramowanie   |   Technologia   |   Kontakt
Copyright (c) 2021    *   All Rights reserved   *  
Lens/Soczewki   |  Lustra   |   Szkła ochronne   |  
Lustra


OPTYKA
W laserach CO2 transport wiązki z rezonatora do głowicy tnącej opiera się na strukturze luster. W uproszczeniu minimalna liczba luster w laserach 2D może wynosić =2, jednakże w praktyce nowoczesne maszyny posiadają o wiele większą liczbę luster. Ich liczba wzrasta tym bardziej w laserach 3D.Lustra Plano Cu & Si
W celu optymalizacji funkcji luster ich bazowym materiałem są krzem/silicon(Si) oraz miedz/copper (Cu). Lustra krzemowe posiadają niską wagę, przez co preferowane są w częściach ruchomych, gdzie występują znaczne przyspieszenia w ruchu. Miedziane lustra posiadają dobrą przewodność cieplną i mogą być dodatkowo chłodzone cieczami. Lustra z dodatkowymi kanałami dla cieczy chłodzących preferowane są w maszynach o dużych mocach.

Właściwości optyczne luster t.j. odbicie, przesunięcie fazowe, itp. osiągane są poprzez powłoki powierzchni lustra. Dlatego w celu uzyskania różnych funkcji stosuje się odpowiednie powłoki.


Lustra Cu chłodzone wodą  
Wraz ze wzrostem mocy laserów Co2 na przestrzeni lat, wymagania techniczne oraz odporność na zużycie staje się coraz większym wyzwaniem dla producentów optyki. Rozwiązaniem są lustra chłodzone wodą, dzięki czemu ekspozycja cieplna jest ograniczona oraz chłodzenie zapewnione. Chłodzenie odbywa się poprzez mechaniczne wywiercenie tuż pod powłoką odpowiednio zlokalizowanych kanałów, zaś powłoka w sposób stały jest chłodzona. Tego typu rozwiązanie możliwe jest tylko w lustrach miedzianych.


Lustra sferyczne
W wielu aplikacjach, mała średnica wiązki wytwarzana w laserach Co2 nie jest wygodna, ponieważ ma dużą rozbieżność i wysoką gęstość.W celu uniknięcie tego problemu, średnica wiązki może być zwiększona poprzez użycie teleskopowego systemu bazującego na dwóch lustrach - jedenego z powierzchnią wypukłą, drugiego z powierzchnią wklęsłą. Tego typu rozwiązanie bazuje na lustrach miedzianych.
Plano Cu & Si Mirrors

Plano Cu & Si Mirrors

Water Cooled Cu Mirrors

Water Cooled Cu Mirrors

Spherical Mirrors

Spherical Mirrors