Laser Parts
Oferujemy części najlepszej jakości
Start   |  Oferta handlowa   |   Optyka   |   Nowość   |   Download   |   Oprogramowanie   |   Technologia   |   Kontakt
Copyright (c) 2015    *   All Rights reserved   *  
Wprowadzenie   |  Powstawanie promienia laserowego   |   Cięcie laserowe   |   Gazy laserowe   |   Przykładowe detale  
Wprowadzenie
Cięcie laserowe - jedna z metod cięcia termicznego - stanowi podstawę ekonomicznej produkcji w procesie wytwarzania w przemyśle metalowym. Cechą cięcia laserowego jest punktowe wprowadzenie energii i wysokoenergetyczny strumień tnący. Celem cięcia laserowego jest wytwarzanie elementów, które bez dodatkowej obróbki nadają się do dalszej przeróbki. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i wysokiego stopnia utrzymywania wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych jest dokładnie prowadzony strumień tnący w połączeniu ze stabilną maszyną do cięcia dobrej jakości o dużej odporności na drgania i o dobrej własności powtarzania. Wysokie wymagania dotyczące konturów cięcia pod względem geometrii powierzchni cięcia i utrzymywania wymiarów, zostają spełnione poprzez stosowanie swobodnie programowalnych sterowanych numerycznie maszyn do cięcia.